Werk in uitvoering !

De omgeving van het Reitdiep wordt al eeuwenlang gecultiveerd. En als je er rondkijkt, kun je zelfs nu nog goed zien hoe de bewoners hier 2500 jaar geleden probeerden de natuur naar hun hand te zetten. Het fraaie en tevens rustige gebied is één van de oudste cultuurlandschappen van Noord Europa. Ten behoeve van de recreatie zijn er de laatste jaren veel nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd en er zijn er nog enige gepland. De veerverbinding over het Reitdiep voegt aan dat netwerk straks een extra schakel toe die weer nieuwe mogelijkheden voor fiets- en wandelroutes opent.
headerb
Meer dan dertig vrijwilligers zijn de afgelopen jaren intensief bezig geweest om plannen uit te werken die deze veerdienst mogelijk moeten maken.  Zo werd de bouw van een boot voorbereid, zijn er plannen opgesteld en worden er aanvragen ingediend om mooie voorzieningen voor het afmeren van de boot te realiseren, zijn er schippers opgeleid en wordt het varen in een dienstrooster georganiseerd.

Ook de publiciteit, waarvan deze website een onderdeel vormt, is door een groep vrijwilligers vormgegeven. Het is de bedoeling om u via de website de komende maanden op de hoogte te houden van de voortgang. Er wordt hard aan gewerkt om op 1 augustus niet alleen de site, maar alles op orde te hebben.
( Berichten-archief )