Sluis Aduarderzijl tijdelijk gestremd: Steiger verplaatst naar hoek Aduarderdiep/Reitdiep

De sluis bij Aduarderzijl wordt gerenoveerd. Daarom maken we voorlopig gebruik van een alternatieve opstapplaats. Zie ook tijdelijke steiger bij Aduarderzijl

.

Let op: steile helling

De steile helling daar is helaas niet zo geschikt voor scootmobielen.
Het ponton in Schaphalsterzijl levert voor uw scootmobiel geen problemen op.
( Berichten-archief )