Stichting Reitdiepveer exploiteert sinds 2014 een veerschip met inzet van vrijwilligers.

Hiermee mogen, naast de bemanning, maximaal 12 passagiers (met fiets, rolstoel, scootmobiel en/of hond) van Aduarderzijl naar Schaphalsterzijl v.v. overgevaren worden.


 

De bemanning is herkenbaar aan de kleding (polo of jas met Reitdiepveerlogo) en volgt jaarlijks (opfris)trainingen.

 

Schippers hebben een vaarbewijs

(tenzij ontheffing van het bestuur)

en het basiscertificaat marifonie.

Ze zijn tijdens hun dienst verantwoordelijk voor het schip en de veiligheid van alle opvarenden


Ter ondersteuning van het bestuur en voor een goede exploitatie van het veerschip zijn vrijwilligers in verschillende werkgroepen actief:

 

- werkgroep logistiek & administratie

- werkgroep public relations

- werkgroep opleidingen

- werkgroep onderhoud veerschip

- werkgroep onderhoud aanlandingspunten